ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท(ทช.)แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย อจ.3022 แยก ทล.212-บ้านพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมคำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม จะจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง และเวียนจัดตั้งด่านตรวจฯ ไปยังเส้นทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึงต่อไป หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกิน สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin