ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง 2.88 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ 199.850 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 68

จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยก ทล.213 (เดิมตัดกับ ทล.213 ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทุ่งนาและที่ว่าง กม.ที่ 1+514 ตัดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมของ อบต.โพนทอง จากนั้นแนวถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านทุ่งนาจนถึง กม.ที่ 2+449 ตัดกับถนนทางหลวงชนบทสาย กส.3063 จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับ ทล.227

รูปแบบโครงการจะเป็นถนนก่อสร้างใหม่แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางกว้าง 3.2 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 3 เมตร มีทางเท้ากว้าง 2 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสิ่งอำนวยความสะดวกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทช. ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU)ระหว่าง ทชคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โดยนำเสนอความเป็นมา ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้มีการตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและให้สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับมาตรฐานทางเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

By admin